Vår miljöpolicy

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, mat, avfall och kemikalier genom att:
 

  • sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet

 

  • använda lågenergilampor, vattenkokare och sparsamt använda elektricitet

 

  • kompostera och källsortera avfall

 

  • vid inköp granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön

 

  • köpa ekologisk mat och öka antalet KRAV-certifierade råvaror

 

  • systematiskt arbeta för att minska antalet tillsatser i maten

 

  • använda oss av naturmaterial och begagnade leksaker

 

  • se till att vårt miljöarbete ständigt förbättras genom att hela tiden söka sätt att förbättra och utveckla ovanstående punkter
  • arbeta med mätbara miljömål. I dagsläget arbetar vi med att minska matsvinnet.